Наручите на еКњижари

Хемија 1, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник одликује иновативан методолошки приступ који настави обезбеђује креативан процес учења.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

300

ISBN:

978-86-610-9430-9

Решење Министарства просвете: 650-02-27/2020-03

1.250,00 РСД

    Опис

    Уџбеник садржи јасно означена објашњења кључних појмова и дефиниција, бројне примере задатака са поступком њиховог решавања и упутства за извођење демонстрационих огледа. На крају сваке лекције налазе се питања за проверу знања о основама те лекције, а на крају крају сваке области кратак преглед садржаја и рубрика Провери знање са већим бројем питања и задатака за проверу наученог. Посебно важан део чине табеле са важнијим константама и величинама, речник страних израза, индекс појмова, индекс имена научника и истраживача. Богато је илустрован и садржи смернице којима се ученици упућују на самостална истраживања, проучавања и закључивања.