Наручите на еКњижари

Географија 8, уџбеник за осми разред

Наставне јединице које ћете изучавати у овом уџбенику тичу се географије Србије. Упознаћете се са географским положајем, физичко-географским и друштвено-географским карактеристикама и природном и културном баштином наше земље.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

240

Решење Министарства просвете: 650-02-00224/2020-07

1.330,00 РСД

    Опис

    Користећи овај уџбеник и географски атлас, стицаћете нова географска знања о својој домовини. Скице, дијаграми, графикони и фотографије из уџбеника олакшаће вам усвајање знања о разним географским појмовима, појавама и процесима. Речник појмова, који је дат на крају уџбеника, омогућиће вам успешно праћење наставе географије у току школске године. Запамтите, географија је свуда око нас и не постоји човек који није способан да прошири своја знања о свету !