Наручите на еКњижари

Географија 7, уџбеник за седми разред

Уџбеник обилује корелацијама са другим предметима како би ученицима омогућио да многе важне појмове за географију повежу са појмовима који се обрађују на осталим часовима.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

244

ISBN:

978-86-610-9476-7

Решење Министарства просвете: 650-02-00618/2019-07

1.330,00 РСД

    Опис

    Пред вама је уџбеник географије за седми разред. Географију као науку упознали сте у претходна два разреда, проучаваjући основе физичке и друштвене географије. Наставне јединице које ћете изучавати у седмом разреду односесе на регионалну географију. Током савладавања градива, најпре ћете се упознати са предметом проучавања регионалне географије и принципима регионализације, а затим са географским регијама Европе, ваневропским континентима и њиховим географским регијама. Уз наставникову помоћ, користећи уџбеник и географски атлас, сваког школског часа ћете стицати нова географска знања. Скице, дијаграми, графикони и фотографије у уџбенику олакшаће вам усвајање знања о разним географским појмовима, појавама и процесима у свету и омогућиће вам да боље разумете односе и везе између природних и друштвених елемената географске средине на примерима континената, њихових географских регија и појединих држава. Бројчани подаци употпуњавају слику о географским регијама које ћете упознати у уџбенику. Речник појмова, који је дат на крају уџбеника, омогућиће вам успешно праћење наставе географије у току школске године. Ваши географски видици ће се у седмом разреду проширити, а поглед на континенте и географске регије, њихову природу и друштво, биће оплемењени новим знањима. Запамтите, географија је свуда око нас и не постоји човек који није способан да прошири своја знања о свету!