Наручите на еКњижари

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Ваши географски видици ће се у трећем разреду гимназије проширити, а поглед на физичко-географске, друштвено-географске и регионално-географске одлике Србије, њену природу и друштво, биће оплемењени новим знањима.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-423/2020-03

1.150,00 РСД

    Опис

    Користећи уџбеник и географски атлас, сваког школског часа ћете стицати нова географска знања о својој домовини. Скице, дијаграми, графикони и фотографије у уџбенику олакшаће усвајање знања о разним географским појмовима, појавама и процесима. На крају сваке лекције налази се тест који ученицима може служити за вежбање, али и за проверу знања јер сваки тест садржи и решења.