Наручите на еКњижари

Географија 1, уџбеник за први разред гимназије

Оптималном количином информација уџбеник доприноси остваривању циљева и задатака предмета, док по обиму одговара узрасту, годишњем фонду часова и природи предмета.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

248

ISBN:

978-86-610-9431-6

1.250,00 РСД

    Опис

    Према стилу писања и графичкој опремљености уџбеник представља значајан помак у односу на постојеће уџбенике. Заснован је на примени различитих савремених метода и техника учења, које ће ученика поставити у позицију да самостално и у сарадњи са другим ученицима конструише и развија знање и предметне и међупредметне компетенције. Пажљиво биране фотографије, илустрације, графикони и карте допуњују основни текст уџбеника, помажу ученицима у усвајању географских појмова и додатно их мотивишу да размишљају о њима. На крају сваке наставне јединце се Питања за проверу знања и визуелно истакнути Кључне речи и појмови.