Наручите на еКњижари

Физика 7, збирка задатака за седми разред

Збирка донoси велики број разноврсних задатака из сваке области.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

136

ISBN:

9788661094750

Решење Министарства просвете: 650-02-00578/2019-07

750,00 РСД

    Опис

    Новина у овој збирци огледа се у у теоријским задацима који захтевају значајније ангажовање ученика – закључивање на основу познатих параметара, размишљање о повезаности природних појава и технолошких достигнућа и подстичу вербално изражавaње ученика. Збирка задатака замишљена је као допуна постојећем уџбенику, а са циљем да допринесе лакшем усвајању обрађеног градива и његовој примени кроз решавање рачунских задатака. Задаци су углавном мотивисани физичким појавама из свакодневног живота, са веродостојним подацима. На тај начин омогућава се ученицима да повежу појаве из свакодневног живота са физичким законитостима, при чему је дат низ занимљивости које могу заинтересовати ученике да прошире своја знања. Свако поглавље ове збирке почиње решеним примерима. Затим следе задаци за самостални рад, при чему се водило рачуна да се углавном иде од једноставнијих ка сложенијим задацима. Бројеви задатака су обележени бојом: зеленом – једноставни задаци, плавом – средње сложени задаци и црвеном – врло сложени задаци. Задаци са звездицом су намењени онима који желе више и такмичарског су типа. Решени примери имају за циљ да помогну ученицима да лакше усвоје ново градиво, као и да демонстрирају начин решавања одређених рачунских проблема из физике. Задаци за самостални рад служе да ученици сами примене стечено знање и да им помогну да усвоје демонстриране методе и начине решавања задатака.