Наручите на еКњижари

Физика 7, уџбеник за седми разред

Веома важну улогу у уџбенику имају демонстрациони огледи, јер подстичу визуелно памћење, а природне појаве, кроз практичан рад, доводе у везу са теоријским градивом.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

208

ISBN:

9788661094743

Решење Министарства просвете: 650-02-00578/2019-07

1.150,00 РСД

  Опис

  Физика је основна природна наука која проучава појаве у природи и омогућава нам да схватимо суштину тих појава. Шести разред је први корак у упознавању са физиком. У седмом разреду ћете научити више о томе како сила утиче на кретање, шта су сила трења, сила отпора средине и како оне утичу на кретање, научићете више о појму и врстама равнотеже о топлотним појавама. У седмом разреду ћете такође сазнати шта је механички рад, а кроз низ лабораторијских вежби ћете сваки физички појам лакше и боље разумети. Садржаји и илустрације у овом уџбенику помоћи ће вам да препознате и објасните различите физичке појаве и да усвојите основна знања из физике. Биће нам задовољство уколико уз овај уџбеник заволите физику.

  • Са дидактичког гледишта, одељак „Укратко“ графички и својим обимом доприноси лакшем памћењу важних чињеница.
  • Уз помоћ визуелних елемената лакше се савладавају поделе, разврставања и поређења основних појмова и података из физике.
  • Теоријски задаци захтевају значајније ангажовање ученика: закључивање на основу познатих параметара, размишљање о повезаности природних појава и технолошких достигнућа.
  • Бројни примери физичких појава и законитости повезују се са појмовима из других предмета као што су географија, биологија, математика и хемија.