User image
Наручите на еКњижари

Физика 6, уџбеник за шести разред

Уз помоћ визуелних елемената лакше се савладавају основни појмови из физике.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

124

ISBN:

978-86-610-9349-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00108/2019-07

1.090,00 РСД

    Опис

    Уз помоћ визуелних елемената лакше се савладавају поделе, разврставања и поређења основних појмова и података из физике. Веома важну улогу у уџбенику имају демонстрациони огледи, јер подстичу визуелно памћење, а природне појаве, кроз практичан рад, доводе у везу са теоријским градивом. Са дидактичког гледишта, одељак Укратко графички и својим обимом доприноси лакшем памћењу важних чињеница. Теоријски задаци захтевају активно ангажовање ученика: закључивање на основу познатих параметара, размишљање оповезаности природних појава и технолошких достигнућа. Бројни примери физичких појава и законитости повезују се са појмовима из других предмета као што су географија, биологија, математика и хемија.