Наручите на еКњижари

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

Уџбеник филозофије намењен је четвртом разреду гимназија, средњих стручних и уметничких школа. Овај уџбеник написан је са жељом да се историја филозофије изложи као историја филозофских проблема и решења тих проблема.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

304

ISBN:

9788661091728

1.210,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је написан са жељом да се историја филозофије изложи као историја филозофских проблема и решења тих проблема. Тиме би се указало на срж ове дисциплине: да увек поставља питања и тамо где на први поглед све изгледа познато. Различита решења филозофских проблема у разним културним епохама с једне стране, осветљавају „дух“ тих епоха чиме ученик стиче општу културу. с друге стране, различита решења, тј. филозофска становишта, подразумевају одређену аргументацију која је од суштинског значаја за филозофију. Намера је писца овог уџбеника да ученик схвати да у филозофији нема необоривих аргумената: свако становиште може да се брани одређеним аргументима, али и напада контрааргументима. Тиме филозофија као наставни предмет доприноси стицању логичке културе ученика (као наставак изучавања логике у трећем разреду). Уверење је аутора овог уџбеника да је логичка култура битна за сваког ученика без обзира коју ће професију изабрати. Филозофски приступ стварима, чије је једно од обележја сагледавање ствари из различи-тих углова, помаже ученику у стицању критичког духа. То га, с једне стране, чува од слепог покоравања ауторитетима, а с друге, учи толеранцији која нам је, у друштву у којем живимо, као и у условима савременог света, толико потребна. На крају, али можда за уџбеник најважније, чини ми се да само таквим приступом ученику могу постати разумљиве тешке филозофске теорије чиме би се, надам се, ослободили „бубања“ филозофије.