Наручите на еКњижари

Биологија 6, е-уџбеник

Е-уџбеник представља нов приступ дидактичко-методичком обликовању материјала. У овом уџбенику заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и он се може самостално користити у настави. Ауторски текст је организован на другачији, оригиналан и забаван начин, препознатљив и пријемчив ученицима нових генерација, што омогућава савремен приступ градиву, наставним јединицама и кључним знањима која ученици треба да стекну у основној школи. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

990,00 РСД

    Опис

    Основна одлика е-уџбеника за наставни предмет Биологија огледа се у обогаћивању кључних елемената наставне јединице додатним садржајима: филмовима, анимацијама, галеријама фотографија живог света, разноврсним интерактивним задацима, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који ученике наводе на размишљање, доношење закључака и примену стечених знања. Мултимедијални додаци прате сваку лекцију у е-уџбенику. Разноврсни и атрактивни садржаји додатно подстичу заинтересованост ученика и доприносе бољем разумевању градива у форми блиској данашњим генерацијама. Решавајући интерактивне задатке, ученик одмах добија повратну информацију о томе колико је био успешан у усвајању нових сазнања. На крају сваког поглавља, и ученик/ученица и наставник/наставница могу видети колико је тачних одговора, тј. колико добро је усвојено градиво. Радећи према е-уџбенику, ученици прелазе програмом предвиђено градиво, али до кључних знања и закључака сада долазе непосредније и логичким редоследом, који је ближи данашњој деци. Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује бољи квалитет наставе, а ученицима олакшава учење чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим. Искористите предности дигитализације у настави и заједно са е-уџбеником закорачите у свет нових и узбудљивих могућности.