Рад са талентованом децом на редовним часовима у класичним основним школама је прилично отежан, превасходно због великог броја ученика у одељењима. Такође, укључивање ученика са сметњама у развоју у редовну наставу...

Како мотивисати ученике да активно учествују у настави и одржати им пажњу на часовима, знају просветни радници са великим искуством у образовном и педагошком раду. Ово су њихове препоруке, утемељене у пракси: 

ИК Нови Логос, Клет и Фреска организују наградни конкурс из енглеског језика који је намењен свим ученицима основних школа на територији Републике Србије, а у категоријама млађих и старијих разреда.

Новине у програму наставе музичке културе за пети разред основне школе донеле су већу синхронизацију градива из различитих области у оквиру овог предмета.

Наставнику ликовне културе новим програмом дата је слобода да буде аутор, да осмисли одабране садржаје и креира наставне јединице. Предложени садржаји су му само помоћ.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.