Лакше до успеха на матури

 

 Листа стандарда чија се оствареност проверава комбинованим тестом u 2013/14. години

 

Драги родитељи, ученици, наставници,
 

У жељи да ученицима помогнемо да се успешно припреме за полагање завршног испита на крају основног образовања припремили смо збирке задатака из српског језика, математике, историје, биологије, физике и хемије.

 

У збиркама су обрађени сви наставни садржаји по предметима. Задаци су разноврсног типа и прате образовне стандарде, а распоређени су по сложености на три новоа (основни, средњи и напредни ново).

 

Поред задатака, збирке садрже и листе образовних стандарда на основу којих су припремљени задаци. На крају сваке збирке налазе се и решења која служе ученицима за проверу успешности решевања задатака.

 

Збирке ће помоћи ученицима да провере: колико су успешно савладали и систематизовали градиво из наставних предмета; да ли умеју да примене стечено знање; да ли читају текст задатака са разумевањем. Верујемо да ћете удруженим снагама са ученицима успешно заокружити циклус основног образовања и да ће вам у томе велика помоћ бити и Логосове збирке задатака „ЛАКШЕ ДО УСПЕХА НА МАТУРИ”.

Већ данас можете да купите збирке из српског језика и књижевностибиологије, физикехемијематематике и историје.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје