Корњача графика

 

 

Нови Логос, Информатика и рачунарство 6 

На самом почетку подсетите ученике о начинима цртања геометријских фигура у Scratch-у. Подсетити се координатног система, избора боје и дебљине линије. 

 

Објасните им шта се подразумева под термином „корњача графика”, као и синтаксу за цртање из дигиталног уџбеника:

Наредба turtle.forward(n) или turtle.fd(n) за кретање напред, turtle.left(x) или lt(x) за кретање улево, turtle.right(x) или rt(x) за кретање удесно и turtle.backward(n), bk(n) или back(n) за кретање уназад.
Уместо n, између заграда уписујеш број корака, чиме одређујеш дужину линије, а уместо х број степени.

 

Важно: Дужина линије задаје се у пикселима, а оријентација у степенима. Можеш одредити и боју, ширину, положај оловке (да буде подигнут или спуштен) и облик.


Цртање квадрата, троугла и круга

 

Демонстрирајте ученицима на е-учионици примере цртања геометријских облика:

 

 

Пример програма за цртање квадрата у програму Пајтон.

 

 


Задатак из е-учионице:

 

Светлана је написала програм за цртање фигуре. Одабери цртеж који одговара наредбама за кретање које је она навела у програму и њиховом редоследу.

 

 

 

Ученике поделити у парове и задати им задатке.

    • Написати програм који црта квадрат (правоугаоник, троугао, круг) (страна 4).
    • Написати програм који испрекиданом линијом црта квадрат.

 

Бојење и линије

 

Објасните ученицима синтаксу за мењање облика и боје линија. Наредбе покажите на екрану.

 

 

Задатак из е-учионице:

 

Повежи чланове колона тако да описима одговарају наредбе:

 

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК А


Напиши програм који ће нацртати прво слово твог имена, бојом и дебљином линије којом желиш.


ДОМАЋИ ЗАДАТАК Б


Напиши програм који ће нацртати звезду са пет кракова. Све линије нека буду исте дебљине, а сваки крак друге боје.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.