Програмске структуре

 

 

Нови Логос, Информатика и рачунарство 5

 

Програмске структуре су важан елемент програмирања и даље градиво ће се базирати на сада усвојеним знањима. Ученицимa je најпре потребно представити шта су програмске структуре, што можете урадити користећи схему на овој страни. 

 

 

 

Отварајте једно по једно поље у дигиталном уџбенику и прокоментаришите са ученицима.


Погледајмо пример линијске програмске структуре


Ученицима презентујте пример са израчунавањем средње температуре за 5 дана.    

 

 

 Ученике поделите у парове и задајте им да напишу пројекaт за израчунавање средње температуре.

          
                                      

Погледајмо пример разгранате програмске структуре


Ученицима презентујте пример за налажење најтежег од три ранца.
Поделите их у парове и задајте им да напишу пројекaт за одређивање најтежег
ранца, а затим им задати да напишу програм за изложени проблем.

 

 


Погледајмо пример цикличне програмске структуре


Ученицима презентујте пример са израчунавањем средње температуре за 5 дана употребом петље.

 

Питајте их како би требало да изгледа алгоритам програма за израчунавање просечне температуре током 5 дана, овог пута употребом петље.   


Провера знања: Проучи слику и означи тачан одговор.Домаћи задатак:


За домаћи задатак ученике поделити у групе и задати свакој групи другачији задатак:


за линијску структуру: израчунавање збира и разлике два угла; израчунавање збира, разлике, производа или количника два броја;
за разгранату структуру: испитивање парности унетог броја (да ли је дељив са 2); испитивање да ли је унети број дељив са 3, 4, 5, 9 или 25.

 


Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.