Закон у пракси

 

Примена бројних законских прописа у области образовања и васпитања показала је да се у пракси, односно у раду предшколских установа, основних и средњих школа, често јављају дилеме, недоумице и правно тешко решиве ситуације.

Рубрика „ЗАКОН У ПРАКСИ” на сајту удружења KLETT друштво за развој образовања има за циљ да информише, упути, одговори на нека од питања и да подстакне на размишљање и изналажење решења у складу са законским прописима за проблеме на које запослени, ученици и родитељи наилазе у непосредној примени законских норми у васпитно-образовном процесу.


У будуће ћете на сајту KLETT друштвa за развој образовања моћи да преузимате тумачења законских одредби, анализе примера из праксе у овој области, одговаре на најчешће постављана питања и позитивна искуства разрешених дилема у правној сфери васпитно-образовног процеса.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје