Музика има велики утицај на осећања људи. И у овим данима часове музичке културе на даљину треба искористити на најбољи начин како бисмо деци унели више радости у свакодневицу. 

Циљ овог текста јесте да вас инспирише и упути на могућности коришћења дигиталних садржаја у раду са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју. Показаћемо то на једном примеру прилагођеног наставног програма.

План и програм петог разреда за текућу недељу предвиђа тему „Човек и вода”. У оквиру лекције о односу човека и воде ученици се упознају са водом као ресурсом потребним за функционисање свакодневног живота.

Међупредметно повезивање: српски језик и биологија. Да би појединачна знања која ученици формирају на часовима различитих наставних предмета постала применљива, неопходно их је умрежити у шири систем, што се најефикасније постиже на основу њихове садржинске сличности или различитости.

Ове недеље ученике можете усмерити на истраживачки рад и заједно са њима, слушајући нумере Коробушка и Бумбаров лет, упознати се са богатом традицијом и културом Русије. 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.