Већа аутономија наставника ликовног

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ


Наставнику ликовне културе новим програмом дата је слобода да буде аутор, да осмисли одабране садржаје и креира наставне јединице. Предложени садржаји су му само помоћ. Они су распоређени у четири области. За сваку област наставник одређује број часова, планира садржаје, ликовне технике и поступке, у складу са планом учења, узрастом и способностима својих ђака, стварајући подстицајне ситуације кроз које ће сваки ученик остварити постављене исходе − објашњава мр Милутин Мићић, сликар и вајар, аутор уџбеника и приручника ликовне културе од првог до осмог разреда основне школе.

 

Циљ наставе ликовне културе је свеобухватније постављен новим програмом за пети разред основне школе. Осим подстицања стваралачког мишљења, истиче Мићић, сада је циљ и развој визуелног запажања и естетских критеријума као основе за ученикову способност визуелне комуникације и креативно решавање проблема. Наставни програм оријентисан је на процес учења, а не на наставне садржаје. Наглашена је важност визуелне комуникације, визуелног изражавања и разумевања визуелних информација.

 

− Ове новине ће омогућити креативни и оригинални стваралачки приступ сваког наставника који ће бити различити као што су и сви наставници и ученици различити. То је сјајна основа за квалитетан, индивидуализовани рад у коме ће уживати и наставник и ученици − закључује аутор уџбеника ликовне културе.

Редакција

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје