Информатика развија логичко мишљење


НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Увођење информатике и рачунарства као обавезног предмета у основну школу веома је важна промена у нашем образовном систему. Ове школске године информатика је постала обавезна за ученике петог разреда. Такав образовни искорак омогућиће да сви ђаци, већ у основној школи, стекну базичне елементе дигиталне писмености и савладају почетне кораке у програмирању.Издвајајући најзначајније појединости у програму наставе информатике за пети разред, као и како ће оне утицати на рад у учионици, Светлана Мандић, професорка рачунарства и информатике у гимназији „Жарко Зрењанин” у Врбасу, уверава да ће реализација садржаја оспособити ученике да на правилан начин користе нове технологије у свакодневном животу. Код ученика ће развијати критички однос према информацијама и садржајима доступним на интернету.

Нови програм допринеће да кроз област − рачунарство ученици развијају логичко мишљење и стичу основне вештине програмирања које су потребне за многа занимања. Предвиђени садржаји подстичу креативност, самосталност и иновације у настави рачунарства и информатике, али и других предмета.


Редакција

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.