Информатика развија логичко мишљење


НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Увођење информатике и рачунарства као обавезног предмета у основну школу веома је важна промена у нашем образовном систему. Ове школске године информатика је постала обавезна за ученике петог разреда. Такав образовни искорак омогућиће да сви ђаци, већ у основној школи, стекну базичне елементе дигиталне писмености и савладају почетне кораке у програмирању.Издвајајући најзначајније појединости у програму наставе информатике за пети разред, као и како ће оне утицати на рад у учионици, Светлана Мандић, професорка рачунарства и информатике у гимназији „Жарко Зрењанин” у Врбасу, уверава да ће реализација садржаја оспособити ученике да на правилан начин користе нове технологије у свакодневном животу. Код ученика ће развијати критички однос према информацијама и садржајима доступним на интернету.

Нови програм допринеће да кроз област − рачунарство ученици развијају логичко мишљење и стичу основне вештине програмирања које су потребне за многа занимања. Предвиђени садржаји подстичу креативност, самосталност и иновације у настави рачунарства и информатике, али и других предмета.


Редакција

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје