Образовна и практична функција географије


НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Нови програм наставе географије за пети разред основне школе претрпео је измене са циљем растерећења градива, усклађивања са фондом од једног часа недељно и остваривања корелације са другим наставним предметима.


− Фокус рада наставника са ученицима заснован је на постепеном усвајању знања и вештина и њиховој примени у конкретним задацима. Наставна тема „Географска карта” је због комплексног садржаја, презахтевног за петаке, пребачена у наставни програм географије за шести разред основне школе, док су наставне теме „Вода на Земљи” и „Биљни и животињски свет на Земљи” из шестог премештене у пети и ради стицања функционалнијег знања − истиче др Дејан Шабић, редовни професор и шеф Одсека за географију Географског факултета Универзитета у Београду.


Он подсећа колеге, наставнике географије, да треба да имају на уму да је циљ овог предмета у петом разреду усвајање основних географских термина, као и развој логичког и критичког начина размишљања ученика. Међу кључним новинама у програму наводи и исходе, који се за петаке односе на свакодневни живот, унапређење њихових компетенција за сарадњу и тимски рад, као и за коришћење информационих технологија.


− Другим речима, препоручује се пројектно, проблемски и истраживачки базирана настава географије, заснована на примени различитих савремених метода и техника, које ће ученика поставити у позицију да самостално и у сарадњи са другим ученицима, конструише и развија знање и компетенције − указује др Шабић.


Исходи праве корелацију географије и других наставних предмета и доприносе развоју међупредметних компетенција са циљем да обезбеде успешно полагање завршног испита. Због тога, појашњава професор, поједине наставне теме географије за петаке допуњене су наставним јединицима које се односе на везу човека са рељефом, климом, водама и биљним и животињским светом, чиме је географија, поред образовне, стекла и практичну функцију.


Редакција

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.