2. фебруар - МЕЂУНАРОДНИ ДАН МОЧВАРА


Међународни дан заштите мочвара и мочварних станишта обележава се 2. фебруара.

Овај дан је установљен 2.2.1971. године у иранском граду Рамсару. Податак да је 6% Земљине површине под мочварама, као и да у њима живи 40% свих биљних и животињских врста, обавезао је међународну заједницу да усвоји ову конвенцију.Лудошко језеро, Србија


Десет природних добара у Србији налази се на листи међународно значајних влажних подручја, тзв. рамсарских подручја. Ова природна добра простиру се на површини од 63,919 хектара. То су:1. Специјални резерват природе „Стари Бегеј — Царска Бара",
година проглашења: 1996, површина: 1,767 ha

2. Специјални резерват природе Обедска бара, 
година проглашења: 1977, површина: 17,501 ha

3. Резерват природе „Лудашко језеро", 
година проглашења: 1977, површина: 593 ha

4. Спеуијални резерват природе „Слано Копово", 
година проглашења: 2004, површина: 976 ha

5. „Пештерско поље", 
година проглашења: 2006, површина: 3,455 ha

6. „Лабудово окно",
година проглашења: 2006, површина: 3,733 ha

7. Специјални резерват природе „Торње Подунавље", 
година проглашења: 2007, површина: 22,480 ha

8. Предео изузетних одлика „Власина", 
година проглашења: 2007, површина: 3,209 ha

9. Специјални резерват природе „Засавица", 
година проглашења: 2008, површина: 1,913 ha

10. Специјални резерват природе „Ковиљско-Петроварадински рит", 
година проглашења: 2012, површина: 8,292 ha 

 

Завод за заштиту природе Србије утврдио је прелиминарну листу од укупно
68 потенцијалних рамсарских подручја у Србији.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје