Физичка својства карбоксилних киселина

Физичка својства карбоксилних киселина