Испитивање својстава n-хексана

Испитивање својстава n-хексана