Доказивање базних својстава воденог раствора амонијака

Доказивање базних својстава воденог раствора амонијака