Добијање соли реакцијом између оксида неметала и базе

Добијање соли реакцијом између оксида неметала и базе