Добијање соли реакцијом између метала и киселине

Добијање соли реакцијом између метала и киселине