Добијање соли реакцијом неутрализације

Добијање соли реакцијом неутрализације