Добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава

Добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава