Сагоревање сумпора и испитивање утицаја сумпор(IV)-оксида на биљне пигменте

Сагоревање сумпора и испитивање утицаја сумпор(IV)-оксида на биљне пигменте