Писање састава и есеја у пет корака

 

Школска година се приводи крају. Почиње распуст који ученици, осим за одмор, могу да искористе за читање, али и за још понешто. О вештинама читања говорили смо у претходном тексту, док ћемо се овог пута позабавити усавршавањем вештина које ће им бити потребне следеће наставне године – писањем састава и есеја.


Кључни део ученичког самосталног учења јесте писање задатака, било да је реч о одговарању на питања или о писању састава и есеја на задату тему. Писање задатака подразумева извештавање о новим сазнањима које је ученик стекао школским или самосталним учењем, односно вежбањем неке процедуре са сврхом постизања аутоматизма.


Осим познавања градива, израда писмених задатака било које врсте укључује познавање граматичких и правописних правила, баратање одговарајућим речником и познавање одређених схема које се могу користити у објашњавању градива. Пре него што почне да пише, ученик треба да има јасно одређену сврху писања и разрађен план. Разрађујући главне тезе, он мора водити рачуна о томе да опште тврдње и дефиниције поткрепљује примерима, а да закључке изводи из јасно наведених претпоставки. Јасноћи писања посебно доприносе организацијски обрасци текста попут набрајања, класификације, упоређивања и контраста, као и одређивање временског следа догађаја.


Подучавање у писању може се сврстати у три категорије:


Слободни приступ – у писању доминира ученик са својом иницијативом у тражењу објашњења и помоћи од наставника и других ученика. Дакле, ученик без ограничавајућих упутстава слободно ствара текст.


Презентацијски приступ – у подучавању доминира наставник који на традиционални начин, кроз излагање, објашњава структуру текста и каратктеристике, даје прецизна упутства за писање и на крају детаљно коригује текст.


Интеракцијски приступ – наставник са учеником расправља о сврси, садржају, начину писања и дискутује са ученицима о задатој теми. Уместо потпуно слободног писања, ученици раде у малим групама на специфичним краћим задацима, вежбама, о којима међусобно расправљају.


Упоређујући ова три приступа, установљено је да интеракцијски приступ доводи до три пута већег побољшања у писменом изражавању од слободног писања, а до четири пута већег побољшања у односу на презентацијски приступ.

 


План за састав и есеј у пет корака


Квалитет задатка се може знатно побољшати ако ученици претходно увежбају план писања. То, на пример, може бити план за састав и есеј у пет корака.


Ево директних упустава које можете дати својим ученицима:


1. корак: Одлучи која је главна тема састава или есеја и напиши је у једној реченици. Затим одлучи коме ту поруку желиш пренети. Напиши прву реченицу којом желиш да привучеш пажњу.


2. корак: У другом одломку наведи неки пример или податак којим ћеш објаснити или поткрепити оно што се од тебе тражи у задатој теми. Размисли да ли су сви појмови јасни онима који ће читати твој задатак. Ако мислиш да нису, дефиниши их и објасни шта под њима подразумеваш.


3. корак: У трећем одломку додај још један доказ или пример који поткрепљује задату тему, било да је реч о писању састава или есеја.


4. корак: У четвртом одломку покушај да изнесеш и трећи разлог због којег мислиш да је оно што пишеш значајно. Ако га не можеш пронаћи, још једном размисли да ли си одговорио на задатак.


5. корак: У последњем одломку укратко понови тему. Поново се стави у положај оних који ће читати састав или есеј. Могу ли они пратити ток твог размишљања? Јеси ли сигуран да си примерима и подацима добро заступао и образложио своје мишљење о задатој наставној теми? Ако имаш неких недоумица или мислиш да су могућа и друга виђења, наведи их.


Извор: Како развијати вештине подучавања

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.