Пројекат за завршну оцену

 

 

Српски језик и књижевност

 

Приликом осмишљавања и одабира наставних активности, један од основних принципа према којем би се требало управљати јесте виђење да оно што ученици раде/практикују, то ће и научити. С тим у вези, овај кратак текст посвећујемо предлогу активности за ваше ученике која ће бити колико индивидуална и интелектуална толико и стваралачка и социјална. Ученици би ову активност ваљало да реализују сарадњом у оквиру групе, при чему би њихов рад задржао известан степен самосталности кроз поделу улога (истраживачи, теоретичари, логистичар и излагач).


Предвиђена активност усмерена је на унутарпредметно повезивање градива књижевности и ортоепије, а њена сложеност изискује:


 » вештину решавања проблема;


 » способност логичког мишљења;


 » систематизацију поезије обрађене током текуће школске године;


 » познавање правила акценатског система;


 » више нивое знања из области ортоепије (разумевање, анализу и синтезу);


 » дигиталну и естетску компетенцију;


 » стваралачко понашање.


На принципу преношења мисли у слике (и обратно), за први корак у заједничком ученичком задатку предлажемо једну мисаону енигму, чији је циљ да заинтригира ученике и уведе их у истраживачки посао. За сваку групу ученика треба предвидети проблемски задатак следећег типа:

 

 (преузето из новог издања дигиталне граматике Дар речи, 7. разред, Нови Логос)

 

Решење задатка погледајте овде.

 

Сви ученици из групе могу да учествују у сваком кораку активности, али уколико је подела улога стриктна, овим послом би требало да се позабаве тзв. истраживачи. Њихов задатак је да пронађу песму у читанци, тачније конкретну строфу (не мора да буде прва строфа песме) на чији се почетни стих реферише у задатом ребусу. У овом кораку ученици систематизују своје познавање поезије са којом су се сусрели у текућој школској години, активирају аналитичко и логичко мишљење, и активно учествују у решавању проблема трагањем за информацијама, тј. строфом песме чији су стихови изражени сликама у ребусу.

 

Када истраживачи открију строфу песме, теоретичари преузимају вођење пројекта. Њихова улога је заснована на доброј теоретској подлози и функционалним знањима из области ортоепије, а као особина која ученика може препоручити за ову улогу јесте и истанчан слух. Њихов задатак је да одреде акценте у строфи песме коју су открили истраживачи, при чему могу одређивати само акцентовани слог, или квантитет акцента, у зависности од захтева које предвиђа школски програм. Уколико је потребно, помоћ у разумевању могу добити кроз интерактивне задатке из постојећих дигиталних издања, као и кроз примере из нових издања која су у припреми:

 

 

 

 

(преузето из новог издања дигиталне граматике Језичко благо, 7. разред, Нови Логос)

 

У следећем кораку ученик са улогом логистичара треба да се упозна са VOKI апликацијом, која на врло лак начин омогућава прављење анимираних ликова којима се позајмљује властити глас. Поред унапређивања дигиталне компетенције, за овај корак је изузетно важна и естетска компонента. Глас анимираном лику позајмљује ученик са улогом излагача, а текст који би требало да изговори је строфа песме коју је ученик истраживач препознао и пронашао и коју је ученик теоретичар акцентовао. Идеја је да се на нивоу групе постигне договор коју реч из строфе излагач треба намерно да изговори са погрешним акцентом (дуг уместо кратког, силазни уместо узлазног акцента, или пак са погрешним акцентованим слогом). Чему грешка? Намера је да све остале ученичке групе у одељењу добију линк на којем је направљена анимација, уз задатак да открију која је реч погрешно изговорена, те да одреде у чему је акценатска грешка.


Овакав задатак је погодан и због тога што се оцењивање лако спроводи: продукт ученичког рада у групама наставнику ће прецизно показати колика је његова успелост и тачност, као и евентуално који је ученик (тј. ученик са којом улогом) направио грешку током процеса израде задатка. Будући да сами завршени продукти изнова покрећу нови задатак – уочавање и анализа акценатске грешке – наставник ће ученичке групе моћи и додатно да евалуира кроз одговоре које ученици буду давали у овој завршној фази задатка.


Са жељом да (п)остане Ваш сарадник у настави у којој ученик са лакоћом конструише властито знање и развија нова интелектуална умења,

 

 Група Klett Србија

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.