Аждаја и наставник: бајка, драма или епска песма?

 

 

Нови Логос, Српски језик и књижевност, дигитални уџбеници на е-учионици 

 

Било је то једном, мада не и превише давно, када је крајем лета сав марљиви свет из зборничког кутка прионуо на још један нови изазов – брижљиво осмишљавање и припремање планова наставе и учења за нову школску 2019/2020. годину. По природном закону, захваљујући хормону серотонину, након успешно завршеног посла човек се опскрбљује самопоуздањем, те је тако у септембру, са готовим продуктом рада у руци (можда радоснији но што би Диоген циник био да је нашао човека!), на прагу будућег великог дела задовољно стајао један велики човек – наставник.

 

И премда спреман да вешто начињен план маштовитих наставних подухвата оствари у својој учионици, уместо пролећа, овом је великом човеку у марту стигао нови изазов – реализација плана наставе и учења ван учионице, на даљину.

 

Будући да је новонастала ситуација још једном показала ко би могли бити суперхероји овог доба, издавачке куће „Клет”, „Нови Логос” и „Фреска” одлучне су у намери да подрже безмала прегнућа наставника који упркос свим препрекама не одустају од свог цивилизацијски важног циља – образовања и васпитања.

 

Као скроман допринос овој подршци представљамо вам неколико примера и идеја које потпомогнуте дигиталним материјалима из наших уџбеника могу да допринесу вашој настави на даљину.

 

 

Један човек, много књижевних врста


Премда је тешко одабрати тему која би била апсолутно сврсисходна сваком наставнику српског језика и књижевности у актуелном тренутку, покушаћемо најпре да понудимо довољно опште материјале како би у њима свако могао пронаћи штогод за себе, а потом и оне конкретније предлоге активности који се могу применити у тренутној настави.

 

Чини се да би дилема из нашег наслова „Аждаја и наставник: бајка, драма или епска песма?” можда могла да послужи као некаква уводна активност за час, и да би могла успешно да наведе ученике на промишљање због чега би се ова „жива књижевност”, чији су главни јунаци њихови наставници, могла сврстати у бајку, због чега у драму, а зашто у епску песму. А можда би одвела чак и корак даље и подстакла их да прикажу како би такво дело звучало у овим трима формама: са каквом нарацијом, каквим ритмом и уз примену којих стилских средстава. Но, на какав год пут да једна обична реченица из наслова може да одведе, основа сваког ученичког трага била би основна знања о појмовима из књижевне теорије, без којих нису могућа даља ученичка анализирања и креирања.

 

Дакле, као прву помоћ ваљало би издвојити и приказати начине путем којих се могу достићи основна исходишта читања књижевних дела, а која, између осталог, предвиђају да ученик буде у стању да:

 

» уме да одреди род књижевног дела и књижевну врсту;

» разликује облике казивања;

» уме да одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевноуметничком тексту.

 

Будући да се школска година приближава крају, у условима који су тренутно на снази, вредно је најпре проверити усвојеност и разумевање досадашњег градива, а тиме и проверити оствареност постављених исхода учења. Наши дигитални уџбеници нуде велики број интерактивних задатака које можете задавати својим ученицима, било као вежбу или проверу знања. У овом материјалу издвојили смо неке готове задатке које можете наћи у нашим постојећим дигиталним уџбеницима, као и оне који су у фази припреме и којима ћемо вас обрадовати у септембру у новим дигиталним издањима. Ради лакшег сналажења, задатке смо сортирали према књижевним врстама  у наставку овог текста.

 

 

Епска поезија


Задатак 1

 

Задатак 2

 

Задатак 3

 

 

Драмска дела


Задатак 1

 

Задатак 2

 

Задатак 3

 

 

Бајка


Задатак 1

 

Задатак 2

 

Задатак 3

 

 

Такмичарски дух у настави ван учионице


Уколико желите да вратите динамику у ваш рад са ученицима, предлажемо да користите задатке који омогућавају континуирану комуникацију са ученицима и њихово заједничко активно учествовање у решавању задатака. Таквом симулацијом тока часа у учионици повећава се пажња ученика, а потрага за решењима додатно их стимулише да учествују у раду. На пример:

 

Пример 1

 

 

 

У заједничком простору за комуникацију са ученицима наставник може поступно отварати/исписивати садржаје поља, а ученици по отварању сваког поља добијати шансу да погоде загонетни појам (нпр. облик казивања):

 

Решење примера 1

 

 

 Пример 2
Иако финални изглед игре одређује сам наставник, у складу са карактеристикама групе са којом ради, наш предлог је да се игра у другој фази оплемени и надогради поделом ученика у групе (од пет или шест чланова), при чему би свака група добила од наставника неки књижевнотеоријски појам и задатак да за добијени појам осмисли игру по узору на игру из нашег примера. Принцип у раду би могао бити да сваки члан групе смисли једну реченицу која карактерише задати појам, а да се онда на нивоу групе обједине осмишљене/и карактеристике/описи појма, и распореде у поља. Надаље, игра се може наставити тако што остале/и групе/ученици решавају задатке које су њихови вршњаци осмислили.

 

Оваква активност поспешује и олакшава ученичко памћење, разумевање и разликовање различитих појмова из књижевне теорије, а ученичка интеракција и стваралачка улога развија њихов позитиван однос према градиву. Ученици су у континуираном процесу учења јер активно креирају знање и током осмишљавања свог задатка, али и док решавају задатке својих вршњака. Притом, усмереност на групу негује дух заједништва и доприноси очувању и развоју компетенције сарадње.

 

Принцип решавања задатака (да ли ће ученици погађати као тим, да ли ће у оквиру тима право на покушај сваки пут имати други члан тима или ће ипак индивидуално решавати задатак) остаје на наставнику да одабере и осмисли, као и све остале појединости игре (временски оквир, правила).

 

На сличан начин можете према сопственом нахођењу адаптирати и друге типове задатака које вам прилажемо у овом материјалу, али и мноштво других који постоје у нашим дигиталним издањима.

 

 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.