Родитељски састанак као важан облик сарадње с родитељима

Родитељски састанак је формални облик сарадње са родитељима који је осмишљен да реши уобичајена и свакодневна питања. За разлику од неформалних разговора, родитељи треба редовно да долазе на родитељске састанке, будући да њима не присуствују ученици, односно њихова деца.

Родитељски састанци имају за циљ да пруже информације које су занимљиве свим родитељима.


Представљајући своја очекивања, наставници имају прилику да на овај начин добију подршку родитеља и да затим сарађују са њима током целе школске године. Наставници треба да објасне родитељима зашто је њихово учешће у наставном процесу важно да би се што боље ускладили захтеви и очекивања које обе стране имају од ученика, а комуникација са њима била успешна.


Уколико се појаве одређене проблематичне ситуације, наставници и родитељи имају могућност заједничког рада како би дошли до позитивног исхода. Када траже начине сарадње, наставници могу помоћи родитељима својом стручношћу. Резултат тога је усвајање заједничких ставова и закључака који су прихватљиви за наставнике, родитеље и саме ученике.
Родитељским састанцима који имају јасну структуру и ток наставник пружа информације о напретку, али и о проблемима који утичу на све ученике. Када је одређени проблем посебно изражен, позива се трећа стручна страна, а школа такође може организовати стручна предавања или радионицу на којој ће се разматрати проблеми неког одељења.

 

Припремне фазе родитељског састанка


На првом родитељском састанку наставник води рачуна о:

 • - упознавању учесника;
 • - поштовању и активности учесника (партнерство);
 • - размени очекивања, мишљења и искустава;
 • - усклађивању очекивања;
 • - договору о томе како међусобно сарађивати и комуницирати;
 • - навођењу информација које су потребне родитељима.

 

Позив на родитељски састанак:


1. КАДА?
Наставник позива родитеље недељу дана одржавања пре састанка.


2. ШТА САДРЖИ?
Име разредног старешине, место, датум, садржај састанка, поздрав и потпис, а морају бити посебно јасно наведени: датум, време и место састанка (простор у школи), процењено време завршетка.


3. ПРЕПОРУКА
На позивници би требало написати да би било добро да родитељи размисле о томе шта би желели да (са)знају на родитељском састанку и која су њихова очекивања од школе или учитеља/наставника (припрема родитеља за родитељски састанак).

 

Припрема простора


Простор је уређен на такав начин да омогућава најбољу могућу комуникацију.
Ако простор припремите за групни рад, биће омогућено више родитељског учешћа и активности.

 

 

Важно за вођење родитељског састанка


 • - Почните састанак тачно на време.
 • - Представите се.
 • - Говорите слободно, опуштено, природно, јасно и умереном брзином.
 • - Најавите циљеве састанка и образложите тачке дневног реда, као и дужину трајања састанка.
 • - Позовите родитеље да активно учествују.

 

Структура родитељског састанка


1. Прво се представите (у случају да се први пут срећете са родитељима). То укључује ваше име, образовање и радно искуство, као и предмет који предајете у школи. Такође можете рећи нешто лично, али није потребно.


2. Олакшајте представљање и упознавање родитеља (нпр. групни интервјуи).


3. Представите и образложите своја очекивања.


а) Шта Ви као наставник очекујете од њихове деце/ученика у вези са:

 • • учењем и развојом?
 • • ставом који би ученици требало да имају према наставницима?
 • • начином на који ће ученици преносити информације између школе и родитеља?


б) Шта Ви као наставник очекујете од родитеља на родитељским састанцима, и у даљој комуникацији?

 • • Охрабрите родитеље да изнесу своја очекивања, али немојте форсирати појединце који не желе јавно да говоре.


Савет: Користити групни разговор – родитељи нека прво разговарају једни с другима, а затим их треба охрабрити да формирају групе.

 

4. Сазнајте више о родитељским очекивањима


а) Шта родитељи могу да очекују од учитеља/наставника у вези са:
• ставом према ученику, његовом учењу и развоју?
• односом са родитељима?
• преношењем информација између куће и школе?

 

б) Шта родитељи очекују од наставника у вези са родитељским састанцима, и у даљој комуникацији?

 

5. Након презентације прилагодите своја очекивања тако да су прихватљива за све: родитеље и наставника.


На пример, можете објаснити зашто их нећете свакодневно обавештавати о свим дешавањима на часовима; да није могуће доћи ненајављен на разговор са одељењским старешином; да нисте у свако доба доступни на телефон, али да могу да позову школу, оставе поруку или вам напишу имејл; да је важно да потпишу све што им шаљете по ученику; објаснити сврху школског правилника и наставног плана и сл.
Родитељима треба пружити само информације које желе да добију и намењене су свима.


7. Затим се бира представник одељења за Савет родитеља


8. На крају, сумирајте закључке који су прихватљиви за наставника и родитеље, али и за децу. На следећем родитељском састанку већ можете да им пружите информације о напретку и проблемима који утичу на све ученике.

 

Информације о организовању живота и рада у школи доступне су родитељима на школском веб-сајту и у школским публикацијама, односно страницама на друштвеним мрежама, тако да нема смисла нашироко говорити о њима на родитељском састанку. Време које је предвиђено за рад са родитељима искористите за изградњу квалитетног односа и позитивне атмосфере. Родитељи који желе више информација које нису релевантне за остале родитеље позивају се на појединачни разговор након заједничког дела састанка или у току наставе.

 

Корисне смернице


Ограничите време родитељског састанка. Успостављању добре атмосфере помаже ако духовито започнете састанак, као што је навођење неке анегдоте или позитивног примера који су се догодили у настави. Најбоље би било када би родитељи дошли десетак минута пре почетка родитељског састанка и онда имали прилику да неформално разговарају, успоставе контакт и ослободе се потенцијалне напетости.
Родитељи ће радо долазити на састанке ако са њима не разговарате само о разреду, наставном плану и проблемима. Они воле да чују како се њихова деца осећају, шта су већ научила, какав су напредак постигли. Било би добро да пронађете равнотежу између „доброг“ и „лошег“, и да у већини ситуација управо истакнете оно „добро“ поред „лошег“. Такође, не смете изоставити важне чињенице којих родитељи морају бити свесни само зато што им се можда неће свидети.

 

(Преузето из приручника USPEŠNO sodelujmo s starši! : različni pristopi in praktični primeri sodelovanja, Љубљана 2017, Рокус Клет)

 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

 • - савремене уџбенике,
 • - изузетна дигитална издања,
 • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
 • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

 • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
 • - квалитетан методолошки приступ настави,
 • - нове креативне идеје,
 • - додатна средства за лакшу презентацију градива.