Програмске структуре су важан елемент програмирања и даље градиво ће се базирати на сада усвојеним знањима. Ученицимa je најпре потребно представити шта су програмске структуре, што можете урадити користећи схему на овој страни. 

Музика има велики утицај на осећања људи. И у овим данима часове музичке културе на даљину треба искористити на најбољи начин како бисмо деци унели више радости у свакодневицу. 

Циљ овог текста јесте да вас инспирише и упути на могућности коришћења дигиталних садржаја у раду са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју. Показаћемо то на једном примеру прилагођеног наставног програма.

План и програм петог разреда за текућу недељу предвиђа тему „Човек и вода”. У оквиру лекције о односу човека и воде ученици се упознају са водом као ресурсом потребним за функционисање свакодневног живота.

Међупредметно повезивање: српски језик и биологија. Да би појединачна знања која ученици формирају на часовима различитих наставних предмета постала применљива, неопходно их је умрежити у шири систем, што се најефикасније постиже на основу њихове садржинске сличности или различитости.

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.