Како олакшати прелaзак у пети разред и обезбедити успешну примену инклузивног модела у предметној настави

Информације које добију предметни наставници од кључног су значаја за успешан прелазак са разредне наставе на предметну наставу.


Сарадња између учитеља и наставника

 

Сарадња између учитеља и наставника је веома важна и ради општег планирања и, нарочито, ради планирања које се специфично тиче преласка ученика са сметњама у развоју у више разреде. Редовни састанци, па и посете одељењима нижих разреда, омогућавају наставницима да се, бар годину дана раније, упознају са ученицима који имају потребу за додатном подршком. То значи да се на време и у складу са финансијским и другим могућностима школе могу решавати многа питања која се тичу приступачности школе и набавке наставних средстава, едукативних материјала и асистивне технологије потребне детету (постављање рампи, адаптација тоалета, разматрање могућности кабинетске наставе или додељивање једне учионице у приземљу одељењу које дете похађа, куповина „паметне” табле, набавка материјала на Брајевом писму, обука наставника за знаковни језик и сл.).

 

Благовременом припремом предупредићемо ad hoc реаговање на проблеме које уочавамо у задњи час – непосредно пре доласка детета у пети разред или, још горе, након тога. У директном контакту са учеником и његовим родитељима, наставници ће моћи да превладају своје страхове и предрасуде. Такође, добиће драгоцене информације од учитеља и педагошког асистента или личног пратиоца детета о томе које наставне стратегије су се показале као најефикасније у раду са дететом, шта оно воли, а шта не, шта треба урадити када се дете узнемири, да ли има неке другове у одељењу и, ако их има, који су итд. Сам ученик са сметњама у развоју имаће прилику да се добро упозна са будућим наставницима, пре свега са одељењским старешином, и привикне се на њих, тако да ће му и прелазак у пети разред бити мање стресан (то значи да састав одељењског већа и самог одељењског старешину такође треба одредити унапред). Добро припремљена школска средина учиниће да се ученик осећа добродошлим када дође у пети разред, што повећава шансе за његов успех и у академском и у социјалном смислу.

 

Прелазни формулар

 

Информације које добију предметни наставници од кључног су значаја за успешан прелазак са разредне наставе на предметну наставу. Осим директног контакта са дететом и његовим родитељима или са учитељем и другим стручњацима који раде с дететом, предметни наставници ће добити део информација и у писаној форми. Притом треба водити рачуна о томе да превише писаног текста може представљати превелико оптерећење за наставника који свакако има много обавеза на почетку школске године и вероватно не стиже да се у том периоду посвети детаљном проучавању ИОП-а ученика или његовог комплетног портфолија. Због тога кључне информације о детету, како сугерише Бригсова, учитељ треба да упише у тзв. прелазни формулар. Овај формулар треба да стане на једну страницу А4 формата – то је сасвим довољно за најважније информације.

 

 

 

Упознавање школског простора

 

Уколико ученик нема сметње у физичком развоју које доста ограничавају његово кретање, моћи ће да прати кабинетску наставу (то кажемо потпуно свесни чињенице да инклузивни модел захтева прилагођавање школе и школске средине сваком детету, али истовремено увиђајући ограничења нашег образовног система који нема средстава да овај захтев заиста и спроведе у дело). У том случају, важно је омогућити детету да се, барем током четвртог разреда, ако не и раније, добро упозна са простором школе, са њеном величином, просторним планом и, посебно, распоредом кабинета. То је посебно значајно за децу са поремећајима из аутистичног спектра, која тешко прихватају промене, затим за децу са сметњама у интелектуалном развоју, која ће имати тешкоћа да запамте мноштво информација о распореду кабинета и часова, и за децу са оштећењем вида, којој је потребно да, кроз мобилност и оријентацију, развију менталну мапу школске средине како би се кроз њу безбедно и ефикасно кретала. Ученик може истраживати школски простор када се заврше часови у његовој смени и када је школа мање-више празна.

 

Школа, како наводи Бригсова, може сугерисати родитељима да понесу фотоапарат којим ће, током обиласка, сликати различите делове школске зграде, споља и изнутра. Тако ће дете моћи да разгледа фотографије код куће и поставља питања о ономе што га интересује. Породица, чак, може направити и мали албум у који ће дете, после сваког обиласка, бележити или цртати своје утиске и додавати фотографије и друге ситнице донете из школе. Током првог оваквог обиласка, детету ће бити додељен наставник који ће га провести кроз простор школе – идеално би било да то буде будући одељењски старешина. Тај наставник ће бити и особа за контакт са родитељима и биће одговоран за процес транзиције ученика из нижих разреда у више разреде.

 

Одељењске посете

 

Позив одељењу четвртог разреда које похађа ученик са сметњама у развоју да посети час музичке или ликовне културе у неком одељењу петог или шестог разреда омогућиће том ученику да створи позитивне асоцијације на више разреде, предметну наставу и наставнике. Важно је да се то чини на дискретан и ненаметљив начин, без издвајања ученика са сметњама у развоју из његове средине, као и то што ће посета користити не само ученику због којег је првенствено организована већ и осталим четвртацима из одељења и њиховој адаптацији у пети разред. Овде имамо пример како се доприноси једном од главних циљева инклузије – бољем квалитету образовања за сву децу. Списак песама изведених на часу музичке културе или цртеж настао на часу ликовне културе, предлаже Бригсова, дете може додати у албум који је направило приликом првог
обиласка школе.

 

Посете у малим групама

 

У другом полугодишту четвртог разреда, ове везе се могу даље продубљивати организовањем посете мале групе четвртака одабраним часовима у одељењима виших разреда. Ученик са сметњама у развоју, са још два-три другара из одељења и педагошким асистентом или личним пратиоцем, може поново посетити час музичке или ликовне културе код петака или шестака или час српског или страног језика када се изводи мала драматизација неког текста – у зависности од интересовања и афинитета самог ученика. Наравно, подразумева се да ће одељење које ће млађи ученици посетити бити брижљиво одабрано и припремљено за ову посету. Продукти настали током ових часова могу поново бити залепљени у албум, што ће допринети осећају сигурности детета.

 

Први дан у петом разреду

 

Пошто је ученик већ више пута обишао школску зграду и добро упознао простор, добро је замолити га првог дана да покаже школу новим ученицима. Ово, како каже Бригсова, има двоструку функцију: пре свега, ученику ће поверавање такве одговорности импоновати, што ће позитивно утицати на његово самопоштовање; друго, нови ученици ће стећи позитиван први утисак о свом другару са сметњама у развоју. Уколико ученик има личног пратиоца, требало би се потрудити да та подршка не буде превише очигледна, нарочито не првог дана, јер ученик треба да се навикне да буде самосталан у учионици и школи и боље је с тим почети што пре. Ово је, такође, веома важно и због начина на који ученика опажају друга деца. Ако је он стално у друштву пратиоца, тешко је очекивати да ће му неко друго дете спонтано прићи. Исто тако, ако се ученици у одељењу подстичу да помажу једни другима, они ће ту подршку природно пружати и ученику са сметњама у развоју, осим ако пратилац није увек поред њега. Друга деца тада виде да детету са сметњама у развоју у свим ситуацијама помаже пратилац и сматрају како њихов уплив ту није потребан, а вероватно чак ни пожељан. Због тога је важно да пратилац буде дискретан и да оставља детету довољно простора за самосталне иницијативе, вршњачку игру, дружење и подршку.

 

Преузето из: ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

за рад са ученицима са сметњама у развоју од 5. до 8. разреда основне школе

Аутори: др Гордана Николић, Душанка Гачић-Брадић, Мирјана Тркуља

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.