Музичка култура - разредна настава

Уџбеници Музичке културе са 2 ЦД-а у потпуности су усклађени са Наставним планом и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања.
 

У припреми и изради ових уџбеничких комплета радио је одабран тим аутора, магистар музичке културе и професор разредне наставе уз саветовање са учитељима, учитељицама и стручним рецензентима.
 

Основни концепт уџбеника за Музичку културу заснован је на активној методи учења, визуелизацији и асоцијативном изучавању самог предмета. Распоред грађе је функционално и флексибилно осмишљен, у складу је са узрастом ученика и њиховим сазнајним и креативним капацитетима.

У одабиру композиција које су дате на чак два пратећа компакт диска ауторке су се водилe предвиђеним планом и програмом, али и укусом ученика, истовремено имајући на уму и уметничку вредност песама и њихову инструктивност. Брижљиво су одабране песме које су са наших простора, али и интернационалне песме, композиције које су разноврсне по тежини и оне које су примерене за квалитетно музичко описмењавање и обраду музичких појмова.

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје