Лиценца и решења о уџбеницима

Дозвола за издавање уџбеника - Лиценца тип А

 


Каталог одобрених уџбеника погледајте ОВДЕ.

 

 

Решења Министарства свих нових одобрених уџбеника за 4. и 8. разред 2021/22.НОВО

 

 

Дигитални свет

 

Одобрење Дигитални свет 1 за први разред основне школе - НОВО - 2020

 

Српски језик и књижевност

 

Одобрење Српски 1 - Почетница комплексни метод - НОВО - 2018
Одобрење Српски  1 - буквар, наставни листови, читанка - НОВО - 2018

Одобрење Српски 2 - Читанка, граматика, латиница, радна свеска - НОВО - 2019

Одобрење Српски 3 - Читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2020

Одобрење Српски 4 - Читанка - 2014

Одобрење Српски 4 - Граматика - 2014

Одобрење Српски 4 - Радна Свеска - 2014

 

Одобрење Српски 5 - Уметност речи, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2018
Одобрење Српски 5 - Чаролија стварања, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2018
Одобрење Српски 6- Уметност речи, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2019

Одобрење Српски 6 - Чаролија стварања, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2019 
Одобрење Српски 7- Уметност речи, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2020
Одобрење Српски 7 - Чаролија стварања, читанка, граматика, радна свеска - НОВО - 2020

Одобрење Српски 8 - Читанка - 2010
Одобрење Српски 8 - Граматика - 2010
Одобрење Српски 8 - Радна свеска - 2010


Одобрење Читанка 1 и Граматика 1 за први разред гимназије - 2019 - НОВО
Одобрење Граматика 1 за први разред гимназије и средњих стручних школа - 2013
Oдобрење Граматика 2 за други разред гимназије и средњих стручних школа - 2015 

Одобрење Читанка 1 за први разред гимназије и средњих стручних школа - 2013

Одобрење Читанка 2 за други разред гимназија и средњих стручних школа - 2014

Одобрење Читанка 2 за други разред гимназија - 2020 - НОВО

Одобрење Читанка 3 за трећи разред гимназија и средњих стручних школа - 2015

Одобрење Читанка 4 за четврти разред гимназија и средњих стручних школа-2016
 


Одобрење Мали речник књижевних термина - 2010

Математика

Одобрење Математика 1 за први разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Математика 2 за други разред основне школе - уџбеник из четири дела - НОВО - 2019

Одобрење Математика 3 за трећи разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2020

Одобрење Математика 4 за четврти разред основне школе - Уџбенички комплет - 2015

Одобрење Математика 5 за пети разред основне школе - уџбеник, збирка задатака - НОВО - 2018

Одобрење Математика 6 за шести разред основне школе - уџбеник, збирка задатака - НОВО - 2019

Одобрење Математика 7 за седми разред основне школе - уџбеник, збирка задатака - НОВО - 2020

 

Математика - одобрења на језицима националних мањина

 

Одобрење Математика 2 за други разред основне школе на словачком језику - НОВО - 2019

Одобрење Математика 5 за пети разред основне школе на русинском језику - НОВО - 2019

Одобрење Математика 6 за шести разред основне школе на русинском језику - НОВО- 2019

Свет око нас и Природа и друштво

Одобрење Свет око нас 1 за први разред оснвне школе - уџбеник, радна свеска - НОВО - 2018

Одобрење Свет око нас 2 за други разред основне школе - уџбеник, радна свеска - НОВО - 2019

Одобрење Природа и друштво 3 за трећи разред основне школе - уџбеник, радна свеска - НОВО - 2020

Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе - Уџбенички комплет - 2015

 

Ликовна култура

Одобрење Ликовна култура 1 за први разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Ликовна култура 2 за други разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2019

Одобрење Ликовна култура 3 за трећи разред основне школе - Уџбеник - НОВО - 2020

Одобрење Ликовна култура 4 за четврти разред основне школе - Уџбеник - 2014

 

Одобрење Ликовна култура 5 за пети разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2018
Одобрење Ликовна култура 6 за шести разред основне школе - Уџбеник - НОВО - 2019
Одобрење Ликовна култура 7 за седми разред основне школе - уџбеник - НОВО - 2020Ликовна култура - одобрења на језицима националних мањина


Одобрење Ликовна култура 5 - уџбеник на румунском језику за пети разред основне школе - НОВО - 2019

 

Музичка култура

Одобрење Музичка култура 1 - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Музичка култура 2 - уџбеник - НОВО - 2019

Одобрење Музичка култура 3 - уџбеник - НОВО - 2020

 

Одобрење Музичка култура 5 - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Музичка култура 6 - уџбеник - НОВО - 2019
Одобрење Музичка култура 7 - уџбеник - НОВО - 2020
Одобрење Музичка култура 8 - Уџбеник - 2010

 

Одобрење Музичка култура 1 - Уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког смера - 2014
Одобрење Музичка култура 1 - Уџбеник за први разрeд гимназије природно- математичког смера - 2016 

Одобрење Музичка култура 2 - Уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера - 2015
Одобрење Музичка култура 2 - Уџбеник за други разрeд гимназије природно- математичког смера - 2018

Одобрење Музичка култура 2 - Уџбеник за други разред гимназија друштвено-језичког смера - 2020 - НОВО

Одобрење Музичка култура 2 - Уџбеник за други разрeд гимназије природно- математичког смера - 2020

Одобрење Музичка култура 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера - 2016

Одобрење Музичка култура 4 - Уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера - 2017


Историја 

Одобрење Историја 5 - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Историја 6 - уџбеник - НОВО - 2019

Одобрење Историја 7 - уџбеник - НОВО - 2020

Одобрење Историја 8 - Уџбеник са тематским атласом - 2015
 

Одобрење Историја 1 - Уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког смера, општег типа и природно-математичког смера - 2013

Одобрење Историја 2 - Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера - 2014
Одобрење Историја 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера - 2015 


Географија

Одобрење Географија 5 - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Географија 6 - уџбеник - НОВО - 2019

Одобрење Географија 7 - уџбеник - НОВО - 2020

Одобрење Географија 8 - Уџбеник - 2014

Одобрење Географија 8 - радна свеска - 2015 
 

Одобрење Географија 1 - уџбеник за први разред гимназија - НОВО - 2019

Одобрење Географија 2 - уџбеник за други разред гимназије - 2014

Одобрење Географија 2 - уџбеник за други разред гимназија - НОВО - 2020

 

Географија - одобрења на језицима националних мањина

 

Одобрење Географија 5 - уџбеник на мађарском језику за пети разред основне школе - НОВО - 2019

 

Одобрење Географија 6 - уџбеник на мађарском језику за шести разред основне школе - НОВО - 2019

 

Одобрење Географија 7 - уџбеник на мађарском језику за седми разред основне школе - НОВО - 2019

 

Физика

 

Одобрење Физика 6 - уџбеник и збирка задатака - 2019 - НОВО

Одобрење Физика 7 - уџбеник и збирка задатака - 2020 - НОВО

Одобрење Физика 8 - 2010

Одобрење Физика 8 збирка задатака - 2015

Одобрење Физика 1 - уџбеник за први разред гимназије - 2019 - НОВО
Одобрење Физика 2 - уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера - 2016
Одобрење Физика 2 - уџбеник за други разред гимназије - 2020 - НОВО


Биологија

Одобрење Биологија 5 - уџбеник - НОВО - 2018

Одобрење Биологија 6 - уџбеник - НОВО - 2019

Одобрење Биологија 7 - уџбеник - НОВО - 2020
Одобрење Биологија 8 - Радни уџбеник- 2010 

Одобрење Биологија 8 - Радна свеска - 2015

Одобрење Биологија 1 - Уџбеник за први разред средње школе - 2014

Одобрење Биологија 2 - Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера - 2015

 

Биологија - одобрења на језицима националних мањина

 

Одобрење Биологија 5 уџбеник на словачком језику - НОВО -2019

Одобрење Биологија 5 уџбеник на румунском језику - НОВО - 2019

Одобрење Биологија 6 уџбеник на словачком језику - НОВО - 2019

Одобрење Биологија 6 уџбеник на русинском језику - НОВО - 2019


Хемија

Одобрење Хемија 7 - уџбеник, лабораторијске вежбе са задацима - НОВО - 2020
Одобрење Хемија 7 - збирка задатака за додатна вежбања - НОВО - 2020
Одобрење Хемија 8 - Уџбенички комплет - 2010


Одобрење Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - 2018 - НОВО

Одобрење Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - 2020 - НОВО

Одобрење Општа хемија 1 - Уџбеник за први разред средње школе - 2013

Одобрење Органска хемија 3 - Уџбеник за трећи разред средње школе - 2014

Техника и технологија

 

Одобрење Техника и технологија 5 - уџбеник, комплет материјала, електронски додатак - НОВО - 2018

Одобрење Техника и технологија 6 - уџбеник, материјал за конструкторско обликовање - НОВО - 2019

Одобрење Техника и технологија 7 - уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање - НОВО - 2020

 

Техника и технологија - одобрења на језицима националних мањина

 

Одобрење Техника и технологија 5 - уџбеник на мађарском језику - НОВО - 2019

Одобрење Техника и технологија 6 - уџбеник на мађарском језику - НОВО - 2019

Одобрење Техника и технологија 6 - уџбеник на словачком језику - НОВО - 2019

 

Техничко и информатичко образовање

 

Одобрење Техничко и информатичко образовање 8 - Уџбеник - 2012
Одобрење Техничко и информатичко образовање 8 - Радна свеска - 2013

Одобрење Техничко и информатичко образовање 8 - Збирка материјала за вежбе из електронике - 2015

 

Информатика и рачунарство

 

Одобрење Информатика и рачунарство 5 - уџбеник - 2018 

Одобрење Информатика и рачунарство 6 - уџбеник - НОВО - 2019 

Одобрење Информатика и рачунарство 7 - уџбеник - НОВО - 2020


Психологија

Одобрење Психологија - Уџбеник - 2012

Одобрење Психологија - уџбеник за други разред гимназије - 2020 - НОВО

Филозофија

 

Одобрење Филозофија - Уџбеник - 2014

 

Социологија

Одобрење Социологија - Уџбеник - 2015
 

Устав и права грађана

Одобрење Устав и права грађана - Уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа - 2013

Енглески језик - основна школа


Одобрење „Family and Friends Foundation 2nd edition" - за 1. разред - НОВО 2018
Одобрење „Family and Friends Starter“ - за 2. разред - НОВО - 2019
Одобрење „Family and Friends 1“ - за 3. разред - НОВО - 2020

Одобрење „Family and Friends 2" - за 4. разред - Уџбеник 2012
Одобрење „Family and Friends 2" - за 4. разред - Радна свеска 2012 


Одобрење "English Plus 1" - за 5. разред - уџбеник, радна свеска- НОВО - 2018

Одобрење „English Plus 2“ - за 6. разред - уџбеник, радна свеска - НОВО - 2019

Одобрење „English Plus 3“ - за 7. разред - уџбенички комплет - НОВО - 2020

Одобрење „English Plus 4" - за 8. разред - Уџбеник 2012
Одобрење „English Plus 4" - за 8. разред - Радна свеска 2012

Енглески језик - средња школа

 

Одобрење „Solutions Pre-Intermediate“ 3rd edition - уџбенички комплет за 1. разред средње школе 

Одобрење „Solutions Intermediate" 3rd edition- уџбенички комплет за 2. и 3. разред средње школе


Одобрење „Solutions Upper Intermediate" 3rd edition - уџбенички комплет за 3. и 4 разред средње школе

Одобрење „Solutions Advanced" 3rd edition - уџбенички комплет за 4 разред средње школе 

 

Одобрење „New Horizons 1" - уџбенички комплет за 1. разред средње стручне школе

Одобрење „New Horizons 2" - уџбенички комплет за 2. разред средње стручне школе


Одобрење „New Horizons 3" - уџбенички комплет за 3. разред средње стручне школе

Одобрење „New Horizons 4" - уџбенички комплет за 4. разред средње стручне школе

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.