Припремање засићеног и незасићеног раствора плавог камена