Математика


Уџбеници и збирке задатака писани су по важећим наставним плановима и програмима за одговарајуће разреде основне школе и усклађени су са 
Образовним стандардима за крај обавезног образовања и Стандардима квалитета уџбеника.

Прилагођени су узрасту ученика, а наставни садржаји обрађени су на једноставан и занимљив начин.

Уџбеничке комплете одликује квалитетан методолошки приступ настави који обезбеђује креативан процес учења.

Градиво је илустровано бројним примерима (фотографијама и илустрацијама) из свакодневног живота који ће ученицима помоћи у стицању трајних и употребљивих знања.  

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.