Географија за средњу школу

Бројни демографски, политички, привредни и еколошки проблеми на локалном и глобалном нивоу имају свој географски аспект и предста- вљају изазов за савремену географску науку и образовање.

 

Савремени свет карактеришу динамичне друштвене промене које захте- вају дефинисање циљева, задатака и садржаја географског образовања са циљем његове модернизације и актуелизације у складу са савременим потребама и захтевима друштва. Из тог разлога смо као аутори овог уџбеника сасвим новим приступом покушали да што верније укажемо на савремене друштвене промене у свету. Такав приступ има за циљ да вам пробуди интересовање за географију кроз уочавање повезаности природне основе и друштвено-географске средине, упознавање промена у географској средини и развијање критичког мишљења. 

Аутори 

Географија средња школа

ГЕОГРАФИЈА 1 – уџбеник за први разред гимназије

 

Аутори:

Рајко Голић

Дејан Шабић

Снежана Вујадиновић

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје