Историја

Историја је друштвена наука која проучава прошлост људског друштва од појаве првог писма до данас. Све што се догодило у прошлости и има везе са људима јесте предмет проучавања историје. Историчари на основу писаних, материјалних и усмених историјских извора проучавају прошлост људи. Њихов задатак је да веродостојно и објективно проуче, прикажу и објасне протекле догађаје, реконструишу живот људи у прошлости и уоче законитости друштвеног развоја.
 

Како би лакше проучавали и боље разумели прошлост човечанства, историчари су је поделили на раздобља (периоде). Осим историје, проучавањем прошлости људи баве се и друге друштвене науке, али и посебне научне дисциплине које називамо помоћним историјским наукама. Основе историје као науке поставили су Стари Грци. Стари Римљани сматрали су је учитељицом живота пошто су увидели да знање о догађајима из прошлости помаже људима да боље разумеју време у коме живе и да се припреме за живот који их очекује.

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.