Свет око нас

Уџбенички комплет Свет око нас у потпуности прати Наставни план и програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Уџбеник проблемски приступа новим садржајима којим се развија мишљење и закључивање ученика, систематизује знања кроз мапе појмова и илустровано привлачан са функционалним илустрацијама, које су поткрепљене кратким и јасно

постављеним научним текстом.

 

Радна свеска је део уџбеничког комплета који доследно прати садржај уџбеника и стандарде постигнућа. Задаци у радној свески су стандардизовани и разноврсни, богати илустрацијама и фотографијама о којима ученик размишља, закључује и повезује.

 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.