Српски језик и књижевност - разредна настава

Уџбенички комплети српског језика и књижевности од првод до четвртог разреда основне школе, конципирани су као функционалан и флексибилани, који су у потпуности усклађени са Наставним планом и програмом, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања. Уџбенички комплети написани су у складу са важећим Правописом српскоф језика.
 

Буквар подстиче различите стилове учења и меморисања градива, што је захтев модерне наставе орјентисане на ученике. Разнолики задаци и бројне игре развијају критичко мишљење код ученика док је ветина писања ангажована кроз бројне и занимљиве графомоторичке вежбе.


Читанк
е садрже све обавезне и велики број факултативних текстова са објашњењима мање познатих речи и питањима и задацима за утврђивање градива


Уз Радну свеску ученици ће самостално, или уз помоћ учитеља, допунити своја знања, вежбати писање, читање и неговати говорну културу. Радна свеска нуди низ могућности за креативно осмишљавање наставе и мноштво метода рада. 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје