Српски језик и књижевност - разредна настава

Уџбенички комплети српског језика и књижевности од првод до четвртог разреда основне школе, конципирани су као функционалан и флексибилани, који су у потпуности усклађени са Наставним планом и програмом, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања. Уџбенички комплети написани су у складу са важећим Правописом српскоф језика.
 

Буквар подстиче различите стилове учења и меморисања градива, што је захтев модерне наставе орјентисане на ученике. Разнолики задаци и бројне игре развијају критичко мишљење код ученика док је ветина писања ангажована кроз бројне и занимљиве графомоторичке вежбе.


Читанк
е садрже све обавезне и велики број факултативних текстова са објашњењима мање познатих речи и питањима и задацима за утврђивање градива


Уз Радну свеску ученици ће самостално, или уз помоћ учитеља, допунити своја знања, вежбати писање, читање и неговати говорну културу. Радна свеска нуди низ могућности за креативно осмишљавање наставе и мноштво метода рада. 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.