Енглески језик

FAMILY AND FRIENDS - Support and development for the whole child!

Family and Friends је уџбеник са јасним и систематичним програмом језичких вештина и јединственим и забаваним приступом учењу слова и гласова енглеског језика. Кроз све садржаје уџбеника промовишу се позитивне друштвене вредности, лепо понашање и здраве навике и тако доприноси развоју социјалних и емотивних вештина ученика.

Уџбенички комплет садржи изузетно богат пакет штампаних и дигиталних компоненти, као и мноштво додатних материјала који пружају флексибилност и уносе разноврсност у наставу.
У потпуности је усклађен са наставним планом и програмом за одговарајуће разреде основне школе.
 

ENGLISH PLUS - Choose to do more!

Серија уџбеника у четири нивоа за старије разреде основне школе у потпуности је усклађена с наставним плановима и програмима за одговарајуће разреде, Стандардима квалитета уџбеника и Стандардима знања за крај обавезног образовања ученика за предмет енглески језик.

Ово је уџбеник који препознаје реалност да немају сви ученици иста предзнања и да не постоје два иста одељења. Флексибилан наставни пакет, захваљујући пажљиво градираним садржајима, стимулисаће позитиван однос споријих ученика према учењу, а напреднијима пружити могућност да и даље напредују својом брзином.


Каталог издања за енглески језик 2016/17.

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.