Издања и уџбенички комплети за средњу школу

Издавачка кућа Нови Логос за средње школе представља:

Читанку 1, Читанку 2 и Читанку 3 за гимназије и средње стручне школе, и Граматику 1 за први разред гимназија и средњих стручних школа.

Уџбенике Историју 1 за први разред гимназије друштвено-језичког смера, општег типа и природно–математичког смера и Историју 2 за други разред гимназије природно-математичког смера.


Уџбеник географије за други разред гимназије.

Уџбеник физике
 за први разред гимназије.

 

Уџбенике Хемија 1 и Хемија 3 за први и трећи разред гимназија.


Уџбеник биологије за први разред гимназије.


Уџбеник за устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа.

Уџбеник психологије за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација.

 

Уџбеник филозофије за четврти разред гимназија, средњих стручних и уметничких школа.


Уџбенике музичке културе за први и други разред гимназија друшвтено-језичког смера.


Серију уџбеника New Horizons за наставу енглеског језика у средњим стручним школама од 1. до 4. разреда и серију Solutions 2nd edition за наставу енглеског језика у гимназијама и средњим школама од 1. до 4. разреда.

Издавачка кућа Нови Логос за средње школе припрема низ нових наслова.

 

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.