Мултимедија Хемија 8

Нови Логос Вам је припремио


ИНТЕРАКТИВНЕ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА - омогућавају да се кроз различите типове задатака процени ниво усвојености наставног градива. Креативно осмишљена питања и задаци чине тестове динамичним и занимљивим. Повезивање одговарајућих појмова, стварање веза међу илустрацијама и појмовима, састављање слика различитих апаратура, састављање структурних формула и сл. омогући ће ученицима не само да обнове, већ и унапреде своје знање из хемије.

 

За правилно функционисање тестова препоручујемо новије верзије интернет прегледача.

Гугл хром (Google Chrome) можете бесплатно скинути са:

 

       Енглеска верзија

       Српска верзија

 

Мозилу фајерфокс (Mozilla Firefox) можете бесплатно скинути са:

 

       Енглеска верзија

       Српска верзија

 

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛЕ - пажљиво одабрани видео материјали омогућавају боље разумевање наставног градива и повезивање појмова који се обрађују са појавама из свакодневног живота. Тиме се поспешује стицање применљивог знања код ученика. Добра су потпора часовима обраде нових наставних једница, али и за самостални рад код куће.

Део видео садржаја чине и лабораторијске вежбе и демонстрациони огледи прописани Наставним планом и програмом.

 

За сва додатна питања, сугестије или коментаре можете нам се обратити на: multimedija@logos-edu.rs.


Тестови

Неметали - оксиди неметала и киселине

Метали - оксиди метала и хидроксиди (базе)

Соли

Електролитичка дисоцијација киселина - хидроксида (база) и соли

Угљоводоници

Органска једињења са кисеоником

Биолошки важна органска једињења

Хемија животне средине

Видео - Лабораторијске вежбе и огледи

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Anketa

Да ли користите дигитална издања на Е-учионици?

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.