Филозофија за 4. разред

Цена
870,00 дин.

ФИЛОЗОФИЈА - уџбеник

 

Уџбеник је ОДОБРЕН Решењем Министарства просвете.

Уџбеник филозофије намењен је четвртом разреду гимназија, средњих стручних и уметничких школа.

"Овај уџбеник написан је са жељом да се историја филозофије изложи као историја филозофских проблема и решења тих проблема. Тиме би се указало на срж ове дисциплине: да увек поставља питања и тамо где на први поглед све изгледа познато.

 

Различита решења филозофских проблема у разним културним епохама с једне стране, осветљавају „дух“ тих епоха чиме ученик стиче општу културу. с друге стране, различита решења, тј. филозофска становишта, подразумевају одређену аргументацију која је од суштинског значаја за филозофију. Намера је писца овог уџбеника да ученик схвати да у филозофији нема необоривих аргумената: свако становиште може да се брани одређеним аргументима, али и напада контрааргументима. Тиме филозофија као наставни предмет доприноси стицању логичке културе ученика (као наставак изучавања логике у трећем разреду). Уверење је аутора овог уџбеника да је логичка култура битна за сваког ученика без обзира коју ће професију изабрати.

 

Филозофски приступ стварима, чије је једно од обележја сагледавање ствари из различи-тих углова, помаже ученику у стицању критичког духа. То га, с једне стране, чува од слепог покоравања ауторитетима, а с друге, учи толеранцији која нам је, у друштву у којем живимо, као и у условима савременог света, толико потребна.

 

На крају, али можда за уџбеник најважније, чини ми се да само таквим приступом ученику могу постати разумљиве тешке филозофске теорије чиме би се, надам се, ослободили „бубања“ филозофије."

Ауторка 


 

Аутор
Миланка Радић Тадић

Предметни уредник
Петар Лађевић

Рецензенти
др Милош Арсенијевић – редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
др Драго Ђурић – ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Миланка Воркапић Стојановић – професор филозофије у Петој београдској гимназији
мр Драгослав Ђуровић – професор филозофије у Гимназији Врњачка Бања

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје