Природа и друштво за трећи разред основне школе

Цена
740,00 дин.

Природа и друштво 3 - уџбеник


Уџбеник је ОДОБРЕН решењем Министарства просвете.
 

Уџбенички комплет из Природе и друштва за 3. разред основне школе доследно прати Наставни план и програм.

 

Наставни садржаји у уџбенику на занимљив начин, кроз експерименте и решавање проблемских ситуација, ученицима омогућује лакше усвајање новог градива.

 

Свака лекција успоставља садржинске, појмовне и функционалне везе са претходним и наредним деловима уџбеника. Садржај уџбеника је повезан са другим предметима чиме се обезбеђује интегрисаност знања код ученика.

 

Кроз илустрације и фотографије, ученици лакше усвајају градиво и оспособљавају се за практичну примену одговарајућих знања у свакодневном животу.

 

Уџбеник садржи проблемске, истраживачке и креативне задатке који омогућавају развој виших нивоа знања. Путем групних задатака развијају се сараднички односи ученика и активно учешће у процесу учења.

 

Уџбеник на крају тематских области садржи појмовне мапе, које визуелно олакшавају представљање односа и веза између садржаја.

 

У Радној свесци задаци су стандардизовани и примерени узрасту, разноврсни, богати фотографијама, илустрацијама и огледима. Развијају код ученика жељу за стицањем нових знања, истраживањем, закључивањем и опажањем.

 

 

Аутори

Марина Мунитлак

Андријана Шикл Ерски

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје