Остала издања

Цена
495,00 дин.

Збирка задатака из историје за припрему комбинованог теста за завршни испит у основном образовању


За купљене три или више збирки Лакше до успеха на матури бесплатна достава на територији Републике Србије.
 

Понуда важи до истека залиха за поруџбине преко сајта www.logos-edu.rs, телефоном 011/2636 520 и у Дечјем културном Центру, Таковска 8, Београд.
 

Пред вама је Збирка задатака из историје са више од 453 задатака коју може користити за припрему комбинованог теста за завршни испит на крају основног образовања.

Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/2011 и 1/2012) дефинисана је структура програма завршног испита по коме ученици који заврше осми разред у школској 2013/14. године полажу завршни испит решавањем теста из предмета српски језик, односно матерњи језик, математика и решавањем комбинованог теста из наставних предмета и то: историје, географије, биологије, физике и хемије.

Тестови завршног испита састављени су од непознатих задатака.

Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту структурирана је према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.

Завршним испитом се процењује знање које сте стекли током осмогодишњег школовања. Будући да сте историју изучавали четири године, збирка је подељена на четири поглавља, а свако поглавље представља један разред. Понуђени задаци су разноврсни и обухватају типове задатака који се појављују у оквиру комбинованог теста на завршном испиту. На крају сваког поглавља налазе се решења задатака за тај разред.

Трудили смо се да задаци у овој збирци прате образовне стандарде за предмет историје за крај обавезног основног образовања и одређени су за сва три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни.

Желимо да вам помогнемо да се што лакше подсетите усвојеног градива и успешно припремите за полагање завршног испита, као и за припрему за такмичења из историје.

Аутори
 Аутори

Никола Топаловић
Катарина Милиновић
Мирко Козић
Мирјана Настић
Владо Маријан

 

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје