Остала издања

Цена
495,00 дин.

Збирка задатака из хемије за припрему комбинованог теста за завршни испит у основном образовању


За купљене три или више збирки Лакше до успеха на матури бесплатна достава на територији Републике Србије.
 

Понуда важи до истека залиха за поруџбине преко сајта www.logos-edu.rs, телефоном 011/2636 520 и у Дечјем културном Центру, Таковска 8, Београд.
 

Oва збирка са 435 задатака може помоћи приликом припремања за завршни испит на крају основног образовања или за такмичење из хемије.

 

Од школске 2013/2014. године, поред теста из матерњег језика и математике, на завршном испиту се проверава знање које сте стекли из историје, географије, биологије, физике и хемије. Задаци из ових наставних предмета су део једног заједничког теста састављеног од непознатих задатака којим се проверава колико сте успешно савладали градиво из ових наставних предмета, да ли разумете прочитани текст задатка, али и да ли умете да примените стечено знање.

 

У збирци су обрађени сви наставни садржаји које сте учили на часовима хемије у седмом и осмом разреду. Задаци прате образовне стандарде који су наведени на почетку сваке области и могу се поделити на три нивоа: основни, средњи и напредни. Рачунске задатке је, често, могуће урадити на више начина. У збирци је предложен један начин рада, али ви можете до тачног решења доћи и неким другим путем. На крају збирке су наведени одговори на сва питања и рачунске задатке.

 

Листа књижара у којима можете да купите збирку налази се овде .
 Аутори
Бранислава Дилбер-Косић

Сузана Милетић

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје