Математика за 3. разред

Цена
740,00 дин.

МАТЕМАТИКА 3 - уџбеник за трећи разред


Уџбеник је ОДОБРЕН Решењем Министарства просвете.

Уџбенички комплет из Mатематике за 3. разред основне школе у потпуности прати Наставни план и програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Сви математички појмови јасно су дефинисани и објашњени на примерима из реалних животних ситуација. Ауторке су математичке појмове повезале са животним искуством сваког детета. Многи примери су у корелацији са осталим предметима у трећем разреду.

Математичке чињенице обрађене су на интересантан и оригиналан начин, мотивишу ученике и подстичу да размишљају и заволе математику. Пажљиво одабране илустрације прате одређено градиво, а савети ученицима помажу у решавању задатака.

Радна свеска омогућава индивидуалан приступ и диференциран рад са ученицима. Задаци су распоређени по нивоима постигнућа, од основног, преко средњег, до напредног. Овако осмишљен уџбенички комплет подстиче код ученика развој логичког мишљења, концентрације и љубави према математици, која је саставни део живота свакога од нас.Аутори
Сенка Тахировић
Ива Иванчевић 

Стручни сарадник за математику

Наташа Јовановић, професор математике у ОШ „Лаза Костић” у Београду

Рецензенти
Др Сања Маричић, доцент за ужу научну област Методика наставе математике, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу
Биљана Микић, професор математике у ОШ „Марко Орешковић” у Београду
Биљана Лучић, професор разредне наставе, ОШ „Петар Тасић“ у Лешници

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје